Englevibrasjoner

Englevibrasjoner

skullface

Dersom du er litt skeptisk til disse tingene skal du bare tenke litt på alle de historiene du noensinne har hørt om mystiske ting som ingen kan forklare. Ja, jeg snakker om spøkelser, ufoer, fornemmelser om fortiden, fornemmelser om framtiden, engler osv. Dersom du tar en gruppe mennesker, la oss si en 20 stykker, setter dere ned og snakker sammen om disse tingene vil du helt sikkert oppdage at mange, mange av disse har opplevd noe som ikke lar seg forklare ved hjelp av det den matrielle reduksjonismen (altså vitenskapen av idag).

Hva er spøkelser?

Vel, etter min klare mening, og jeg har jobbet med engler lenge, så er det vi kaller spøkelser ikke annet en sjeler som oppholder seg i en annen dimensjon utenom tid og det vi mener med rom. På samme måte som det finnes spøkelse finnes det engler. Og alt dette handler om vibrasjoner. Engle-vibrasjoner. For hva er vibrasoner, egentlig? Vel det er forskjellige typer energi. Og her kommer vi selvsagt inn på kvantefysikken og det som heter København-tolkningen av disse tingene. Kort sagt så fant en gjeng fysikere ut at vanlige atomer kan deles ned i mindre enheter, og disse enhetene er det verden er bygget av. Men disse byggeklossene finnes ikke bare som konkrete klosser, de finnes også som energi, eller bølger. Og det er nettopp denne dualiteten av det vi kaller “virkeligheten” som åpner opp for engler.

Gode vibrasjoner

Jeg jobber mye for at vi på gruppenivå skal bli mer kjent med energi, og vibrasjoner. Og på kursene mine bruker vi både lyd og lys for å prøve å sette oss inn i forskjellige sinnstilstander der vi er mer åpne for de andre dimensjonene der det finnes engler. Som et eksempel kan jeg rent konkret nevne at jeg bruker forskjellige toner som vi spiller inn i hodetelefoner som du har på hodet, og disse tonene vil automatisk sette astral-kroppen din inn i forskjellige vibrasjoner. Dersom du gjør dette like før du legger detg, vil fu meget enkelt oppleve at du kommer inn i en slags vibrasjons-transe, for deretter å flyte opp i taket. Velkommen! Da er du i astral-planet, og det er bare å kikke seg rundt for å finne dine egne engler!